0-800-501-531
Цілодобова підтримка
Укр | Рус | Eng
Стартова сторінка

Архів Новин компанії

21-03-2016
Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "Гарантія" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 14229456, місцезнаходження: м. Київ, Печерський узвіз, 3, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться "22" квітня 2016 року о 15:00 год. за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, 3, кімната 200, з наступним порядком денним:

 1. Про обрання лічильної комісії.
 2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
 5. Про затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
 6. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
 8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.
 9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
 10. Про обрання членів Наглядової ради.
 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – "22" квітня 2016 року о 14:30 год.; закінчення реєстрації – "22" квітня 2016 року о 15:00 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: перелік складається станом на 24:00 год. "18" квітня 2016 року. Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами: ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери (їх представники) можуть за місцем знаходження Товариства: м. Київ, Печерський узвіз, 3, кім. № 200, до дати скликання річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 до 14:00 год.) та в день проведення загальних зборів – до їх початку.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ногач Олексій Миколайович. Контактна особа – юрисконсульт юридичного департаменту Гаркуша Тетяна Костянтинівна, тел. (0462) 77-70-70.

за 2019 рік

за 2018 рік

за 2017 рік

за 2016 рік

за 2015 рік

за 2014 рік

за 2013 рік

за 2012 рік

за 2011 рік

Сервіси
Пошук по сайту
Loading
Розрахувати вартість страховкиСтався страховий випадокВиклик страхового агентаЗамовити зворотній дзвінокСтан оплати
© ПрАТ "Страховe товариство "Гарантія"
Для агентів: вхід1 вхід2 пошта
Адреса головного офісу: 01601, Україна, м.Київ, Печерський узвіз, 3
тел./факс:(044)581-67-70 (0462)77-70-70   office@guarantee.com.ua