0-800-501-531
÷≥лодобова п≥дтримка
”кр | –ус | Eng
—тартова стор≥нка / —п≥вроб≥тництво / јгентам

јгентам

÷€ ≥нформац≥€ дл€ людей, €к≥ хочуть знайти пост≥йну та добре оплачувану роботу !

¬ наш≥ дн≥ все б≥льшоњ попул€рност≥ набуваЇ профес≥€ страхового агента. ÷е одна з перспективних профес≥й нашого часу. ƒосл≥дженн€ довели, що б≥льше 80% кл≥Їнт≥в отримують страхов≥ послуги через агент≥в

Ћюди та орган≥зац≥њ, дл€ захисту свого майна, транспорту ≥ здоров'€ в≥д вс≥л€ких ризик≥в, зниженн€ ймов≥рноњ в≥дпов≥дальност≥, все част≥ше звертаютьс€ за ф≥нансовими гарант≥€ми до страхових компан≥й.

≤ саме страховий агент, представник страховоњ компан≥њ, Ї т≥Їю особою, €ка може ви€вити ≥нтерес громад€н та власник≥в, прац≥вник≥в п≥дприЇмств до страхуванн€, €к до засобу захисту та стаб≥льност≥. јдже в≥н не лише продаЇ страхов≥ продукти, а ≥ несе кл≥Їнтам дов≥ру до страхового товариства та впевнен≥сть в майбутньому.

” кожного агента Ї своњ власн≥ методи роботи з кл≥Їнтами ≥ укладенн€ угод. јле вс€ справа зводитьс€ до одного - ум≥нн€ сп≥лкуватис€ з людьми та бажанн€ допомогти.

¬ар≥анти сп≥впрац≥ з страховими агентами в страховому товариств≥ Ђ√ј–јЌ“≤яї:

 1. €кщо ¬и - страховий агент початк≥вець без досв≥ду роботи, без на€вност≥ кл≥Їнтськоњ бази або т≥льки що зак≥нчили учбовий заклад, але хочете працювати ≥ розвиватись в страхуванн≥, ми можемо ¬ам запропонувати комплексне навчанн€ в Ўкол≥ страхового агента нашого товариства та подальше працевлаштуванн€, а також виг≥дну ком≥с≥йну винагороду;
 2. €кщо ¬и - новачок в страхуванн≥, але маЇте певний досв≥д по веденню переговор≥в з кл≥Їнтами або маЇте широке коло знайомих або кл≥Їнт≥в, ми готов≥ надати ¬ам п≥дтримку в оформленн≥ договор≥в (пол≥с≥в) страхуванн€, додаткове навчанн€, консультац≥њ, виг≥дну ком≥с≥йну винагороду;
 3. €кщо ¬и - не новачок в страхуванн≥, маЇте певний досв≥д по оформленню договор≥в (пол≥с≥в) з певних вид≥в страхуванн€, ми готов≥ надати ¬ам п≥дтримку в робот≥ та визначенн≥ страхового портфел€ (кола ос≥б та орган≥зац≥й дл€ роботи), оформленн≥ договор≥в (пол≥с≥в) страхуванн€, додаткове навчанн€, консультац≥њ, виг≥дну ком≥с≥йну винагороду;
 4. €кщо ¬и - досв≥дчений страховий агент та маЇте св≥й страховий портфель (коло ос≥б та орган≥зац≥й, з €кими ¬и працюЇте), ми можемо ¬ам запропонувати ц≥кав≥ умови сп≥впрац≥ та виг≥дну ком≥с≥йну винагороду. ћи використовуЇмо ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д до кожного агента в залежност≥ в≥д квал≥ф≥кац≥њ та страхового портфел€.

якщо ¬ас зац≥кавив будь-€кий з перел≥чених вар≥ант≥в сп≥впрац≥, просимо ¬ас звертатись через наш веб-сайт або контактних ос≥б страхового товариства Ђ√ј–јЌ“≤яї.

ѕереваги роботи страхового агента в страховому товариств≥ Ђ√ј–јЌ“≤яї:

 • в≥льний граф≥к роботи та плануванн€ свого робочого часу;
 • необмежена можлив≥сть зароб≥тку;
 • приваблива агентська винагорода по р≥зним продуктам страхуванн€ товариства;
 • самост≥йне формуванн€ свого страхового портфелю та створенн€ особистоњ кл≥Їнтськоњ бази (кола громад€н та п≥дприЇмств дл€ обслуговуванн€), самост≥йний виб≥р страхових продукт≥в дл€ пропозиц≥њ та реал≥зац≥њ кл≥Їнтам;
 • безкоштовне забезпеченн€ агента вс≥ма необх≥дними документами по страхуванню та рекламною продукц≥Їю;
 • безкоштовне навчанн€ та трен≥нги з продажу страхових продукт≥в;
 • розвиток ≥ п≥двищенн€ власноњ квал≥ф≥кац≥њ агента;
 • пост≥йний супров≥д та допомога в робот≥ агента куратором та спец≥ал≥стами страхового товариства, консультац≥њ по укладанню договор≥в (пол≥с≥в) страхуванн€;
 • щом≥с€чна виплата агентськоњ винагороди;
 • можлив≥сть створенн€ власноњ агентськоњ групи та отриманн€ в≥д роботи групи бонус≥в та прем≥й;
 • можлив≥сть дарувати люд€м упевнен≥сть в майбутньому та захищати њхн≥ ф≥нансов≥ ≥нтереси через механ≥зми передбачливого, завчасного страхуванн€ та страховоњ виплати у випадку настанн€ страхових под≥й.

¬имоги страхового товариства Ђ√арант≥€ї до роботи страхового агента:

 • проводити страхуванн€ за тарифами страхового товариства Ђ√арант≥€ї, узгоджувати нестандартн≥ умови страхуванн€;
 • зд≥йснювати оформленн€ договор≥в (пол≥с≥в) страхуванн€ за затвердженими страховим товариством формами;
 • надавати зв≥т про свою агентську страхову д≥€льн≥сть за визначеними формами та у визначен≥ строки разом з коп≥€ми укладених договор≥в (пол≥с≥в) страхуванн€;
 • при отриманн≥ страхових платеж≥в в≥д кл≥Їнт≥в-страхувальник≥в, перераховувати ц≥ кошти на рахунок страхового товариства Ђ√ј–јЌ“≤яї в день њх отриманн€;
 • вести обл≥к своЇњ д≥€льност≥ (реЇстрац≥ю договор≥в страхуванн€ та страхових пол≥с≥в);
 • дотримуватись умов та обовТ€зк≥в зг≥дно укладеного агентського договору.

Ќавчанн€ страхових агент≥в (Ўкола страхового агента):

 • первинний курс навчанн€ розрахований на ос≥б без досв≥ду роботи в страхуванн≥. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ курс≥в слухач≥ набувають знанн€ ≥ навики, €кими повинен волод≥ти страховий агент та спец≥ал≥ст по страхуванню. ѕ≥сл€ навчанн€ агент маЇ знанн€ по основним попул€рним страховим продуктам страхового товариства Ђ√арант≥€ї, ор≥ЇнтуЇтьс€ на страховому ринку, набуваЇ навики роботи з кл≥Їнтами, укладенн€ договор≥в (пол≥с≥в) страхуванн€;
 • навчанн€ безкоштовне та будуЇтьс€ на ≥ндив≥дуальному п≥дход≥ до слухач≥в;
 • кожний слухач забезпечуЇтьс€ методично-≥нформац≥йними матер≥алами страхового товариства.

ѕерел≥к тем базового навчанн€ в Ўкол≥ страхового агента:

 • знайомство з страховим товариством Ђ√арант≥€ї, його страховими продуктами, умовами та правилами страхуванн€;
 • ≥стор≥€ розвитку страхуванн€, св≥товий досв≥д;
 • основи законодавчоњ бази по страхуванню;
 • теоретичний матер≥ал по попул€рним видам страхуванн€ (автоцив≥льна в≥дпов≥дальн≥сть, транспорт- ј— ќ, майно громад€н, майно п≥дприЇмств, в≥д нещасних випадк≥в, медичне, туристичне);
 • основи продажу страхових продукт≥в;
 • стандарти обслуговуванн€ кл≥Їнт≥в, навики сп≥лкуванн€ з кл≥Їнтами, в тому числ≥ по телефону;
 • навики розрахунк≥в страхового платежу (страховоњ прем≥њ);
 • навики оформленн€ договор≥в та пол≥с≥в страхуванн€.

јгент маЇ можлив≥сть:

 • використовувати документи та матер≥али по страхуванню, рекламну продукц≥ю страхового товариства;
 • контактувати з кл≥Їнтами, використовуючи телефони та прим≥щенн€ оф≥с≥в страхового товариства;
 • отримувати ком≥с≥йну винагороду в≥д вартост≥ проданих страхових продукт≥в;
 • стати штатним прац≥вником компан≥њ.

як стати страховим агентом: якщо ¬и ц≥леспр€мован≥ та зац≥кавлен≥ в пост≥йн≥й робот≥, прагнете самост≥йно розвиватис€ та п≥двищувати власну квал≥ф≥кац≥ю, готов≥ працювати в команд≥ страховик≥в та у ¬ас Ї бажанн€ допомагати люд€м, тод≥ ми запрошуЇмо ¬ас в нашу команду Ц до страхового товариства Ђ√арант≥€ї!

¬ам лише необх≥дно:

 • записатис€ по телефону, замовити зворотн≥й дзв≥нок на сайт≥ страхового товариства, або над≥слати лист на електронну пошту дл€ сп≥лкуванн€ з цього питанн€;
 • звернутис€ в найближчий до м≥сц€ ¬ашого проживанн€ оф≥с страхового товариства Ђ√арант≥€ї, (контактна ≥нформац≥€ рег≥ональноњ мереж≥ представництв представлена на сайт≥ товариства в розд≥л≥ Ђ–ег≥ональна мережаї), де ¬и зможете домовитис€ про зустр≥ч в зручний дл€ ¬ас час.

 онтактна особа:
 ужильна Ќатал≥€ ƒанил≥вна
“ел.(0462) 67-59-15; 77-70-70
E-mail: office@guarantee.com.ua

 онтактна адреса:
м. „ерн≥г≥в, вул. Ўевченка, буд. 5

—ерв≥си
ѕошук по сайту
Loading
–озрахувати варт≥сть страховки—тавс€ страховий випадок¬иклик страхового агента«амовити зворотн≥й дзв≥нок—тан оплати
© ѕрј“ "—траховe товариство "√арант≥€"
ƒл€ агент≥в: вх≥д1 вх≥д2 пошта
јдреса головного оф≥су: 01601, ”крањна, м. ињв, ѕечерський узв≥з, 3
тел./факс:(044)581-67-70 (0462)77-70-70   office@guarantee.com.ua