0-800-501-531
÷≥лодобова п≥дтримка
”кр | –ус | Eng
—тартова стор≥нка / —п≥вроб≥тництво / ѕартнерам з перестрахуванн€

ѕартнерам з перестрахуванн€

—трахове товариство Ђ√арант≥€ї працюЇ на ринку перестрахуванн€ з 1992 року. «а цей час товариство вже встигло зарекомендувати себе €к над≥йний б≥знес-партнер та стаб≥льна компан≥€, €ка користуЇтьс€ авторитетом завд€ки ефективн≥й робот≥ команди профес≥онал≥в з багатор≥чним досв≥дом роботи в галуз≥ перестрахуванн€ та бездоганному виконанню своњх зобовТ€зань у д≥лових взаЇмов≥дносинах з партнерами - пров≥дними страховими компан≥€ми, профес≥йними перестраховиками та страховими посередниками.

Ќа сьогодн≥шн≥й день Ђ√арант≥€ї пропонуЇ взаЇмовиг≥дне сп≥вроб≥тництво в галуз≥ вх≥дного та вих≥дного перестрахуванн€ за вс≥ма видами страхуванн€, зд≥йсненн€ €ких передбачено отриманими л≥ценз≥€ми.

—трахове товариство Ђ√арант≥€ї активно сп≥впрацюЇ з перестраховиками, а саме:

 • виконуЇ розм≥щенн€ ризик≥в, що характеризуютьс€ значним обс€гом в≥дпов≥дальност≥ та п≥двищеною в≥рог≥дн≥стю настанн€ страхового випадку: буд≥вельно-монтажн≥ ризики та майнов≥ види страхуванн€, засоби наземного транспорту, в т. ч. с≥льгосптехн≥ка та буд≥вельна техн≥ка, особисте страхуванн€ (договори з≥ значними страховими сумами), вс≥ види страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥, а також ≥нш≥ види страхуванн€ (в т. ч. специф≥чн≥ та нестандартн≥ ризики);
 • надаЇ консультац≥њ з питань вх≥дного та вих≥дного перестрахуванн€; допомогу при оц≥нц≥ ризик≥в та укладенн≥ договор≥в страхуванн€ та перестрахуванн€, а також супров≥д укладених договор≥в та допомогу у врегулюванн≥ страхових випадк≥в;
 • зд≥йснюЇ оперативне та €к≥сне вх≥дне перестрахуванн€.

–изики перестраховуютьс€ в украњнських та закордонних страхових та перестрахувальних компан≥€х, переважно на пропорц≥йн≥й основ≥. ” випадках, коли це доц≥льно, використовуЇтьс€ також непропорц≥йне перестрахуванн€ (договори на баз≥ ексцедента збитку, квотне перестрахуванн€ ексцедента).

Ђ√арант≥€ї прид≥л€Ї значну увагу подальшому розвитку партнерських взаЇмов≥дносин з в≥тчизн€ними страховиками, тому нашими партнерами з перестрахуванн€ Ї багато украњнських страхових компан≥й

ѕерестрахувальний захист зд≥йснюЇтьс€ страховим товариством Ђ√арант≥€ї на факультативн≥й ≥ обл≥гаторн≥й основ≥.

—трахове товариство Ђ√арант≥€ї за посередництвом в≥домих перестрахувальних брокер≥в пост≥йно займаЇтьс€ пошуком партнер≥в з перестрахуванн€ майнових, транспортних ризик≥в та ризик≥в в≥дпов≥дальност≥ на основ≥ комплексних договор≥в перестрахуванн€. “аким чином укладено догов≥р обл≥гаторного пропорц≥йного квотного перестрахуванн€ ризик≥в з SCOR GLOBAL P&C SE. ™мн≥сть укладеного договору Ц 175000 тис.грн., можлив≥сть ретроцес≥њ Ц за спецакцептом.

ћи пропонуЇмо ¬ам використати наш досв≥д, наш≥ власн≥ ф≥нансов≥ можливост≥, а також наш≥ перестрахувальн≥ програми з базовими л≥м≥тами власного утриманн€ (без врахуванн€ можливоњ ретроцес≥њ за договорами обл≥гаторного перестрахуванн€):

 • страхуванн€ наземного транспорту Ц 300 тис.грн.;
 • страхуванн€ вантаж≥в та багажу Ц 1000 тис.грн.;
 • страхуванн€ майна юридичних ос≥б та майнових комплекс≥в Ц 4500 тис.грн.;
 • страхуванн€ майна ф≥зичних ос≥б Ц 1000 тис.грн.;
 • страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в Ц 200 тис.грн.;
 • страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥ Ц 500 тис.грн.

”кладенн€ договор≥в перестрахуванн€ з правом подальшоњ ретроцес≥њ даЇ можлив≥сть не обмежуватись зазначеними л≥м≥тами ≥, в раз≥ потреби, залучати додатков≥ перестрахувальн≥ Їмност≥ пров≥дних св≥тових та в≥тчизн€них перестраховик≥в.

ќсновн≥ принципи роботи страхового товариства Ђ√ј–јЌ“≤яї по перестрахуванню:

 • стратег≥€ довгострокових в≥дносин з партнерами;
 • оперативний андерайтинг та котируванн€ ризик≥в;
 • ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д до кожного партнера;
 • м≥н≥м≥зац≥€ витрат перестрахувальника на розм≥щенн€ застрахованих ризик≥в;
 • ч≥тке та беззаперечне виконанн€ зобовТ€зань перед партнерами.

„екаЇмо на ¬аш дзв≥нок або поштову пропозиц≥ю, ми готов≥ запропонувати ¬ам виг≥дн≥ умови сп≥впрац≥ !

ƒепартамент по робот≥ з партнерами
тел.(0462)77-70-70
partner@guarantee.com.ua
—ерв≥си
ѕошук по сайту
Loading
–озрахувати варт≥сть страховки—тавс€ страховий випадок¬иклик страхового агента«амовити зворотн≥й дзв≥нок—тан оплати
© ѕрј“ "—траховe товариство "√арант≥€"
ƒл€ агент≥в: вх≥д1 вх≥д2 пошта
јдреса головного оф≥су: 01601, ”крањна, м. ињв, ѕечерський узв≥з, 3
тел./факс:(044)581-67-70 (0462)77-70-70   office@guarantee.com.ua